Elérhetőségek

Balogunyom Község Önkormányzata

Cím: 9771 Balogunyom,
Táncsics Mihály u.2.
Telefon:
+3694556040

Mobil:
+36301803423
E-mail:
balogunyom@savaria.hu


TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002

Kedvezményezett neve: Vas Megyei Önkormányzat

 

Projekt címe: Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése

Szerződött támogatás összege: 68 115 356 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Balogunyom és Szombathely közötti kerékpárforgalmi létesítmény balogunyomi szakaszának kialakítása, a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása és a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében.

A tervezett egyoldali, kétirányú kerékpárút a Szombathely környéki agglomerációs településhálózat fontos, ám még hiányzó kerékpáros közlekedési tengelye, tekintettel arra, hogy jelentős a környező településekről a megyeszékhelyre ingázók aránya. A település és a megyeszékhely közötti 86. számú főúttal párhuzamosan kialakításra kerülő kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére Szombathely Megyei Jogú Város (TOP-6.4.1-15), valamint a Vas Megyei Önkormányzat (TOP-3.1.1-15) nyújtott be támogatási kérelmet.

Jelen projekt keretében Balogunyom és Szombathely közötti kerékpárforgalmi létesítmény balogunyomi szakaszának kiépítésére kerül sor 558 méter hosszan. A tervezett egyoldali, kétirányú kerékpárút nyomvonala a 86. számú főúttal párhuzamosan kerül kialakításra a 2+307,83 km sz. és a 86. sz. főút 68+642,5 km sz. közötti szakaszon.

A településeket összekötő kerékpárforgalmi létesítmény kialakításával nemcsak a munkába járás, hanem a közintézmények közvetlen elérésével a közügyek intézése, közszolgáltatások igénybevétele, iskolába járás, illetve kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevétele is elérhetővé válik a kerékpáros közlekedési módot választók számára.

Alapvető célkitűzés a kerékpárút-hálózat kiteljesítése a települések összekapcsolásával, valamint a térség fejlődési lehetőségeinek megteremtése, a lakosság életkörülményeinek javítása és a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele.

A projekt – a települések közötti kerékpárosbarát közlekedésfejlesztés megvalósításával – hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet megteremtéséhez. A projektnek nincs előre látható klímakockázata, vizekbe történő beavatkozással sem jár. A beruházás nagyobb része külterületen zajlik, ezért a projektelőkészítés szakaszában elkészül a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérése.

A projekt keretében 2020. november 30-án elkészült Balogunyom Kerékpárforgalmi Hálózati Terve (KHT) annak érdekében, hogy a község rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztései kiérlelt hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott nyomvonallal és műszaki megoldásokkal rendelkezzenek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Keréképáros Koordinációs Főosztálya a KHT-ra vonatkozó tervzsűri - jóváhagyó tartalmú - nyilatkozatát 2020. december 16-án állította ki.

A Szombathely és Balogunyom közötti kerékpárút építésére vonatkozó engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációját már 2017-ben elkészítették.

A tervekre vonatkozó építési engedélyt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére állították ki 2018 májusában. Jelen projekt előkészítő feladatainak elvégzése során a Balogunyom község közigazgatási területére - jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztési szakaszra - eső műszaki részek különválasztásra kerültek.

Ezt követően a műszaki tervdokumentációt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya is megvizsgálta, majd a tervekre vonatkozó – jóváhagyó tartalmú – tervzsűri nyilatkozatát kiállította. A nyilatkozatban szereplő javaslatok alapján a tervező a műszaki dokumentumokat felülvizsgálta és átdolgozta.

A tervek véglegesítését követően a projektben megvalósuló beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2021. január 26-án indították meg.

A projekt tárgyát képező kerékpárút megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 2021. január 26-án indították meg. Az ajánlatétteli felhívásban szereplő 2021. február 10-i határidőig 3 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. adta nettó 47.618.602, - Ft + Áfa, azaz bruttó 60.475.625, - Ft értékben. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést 2021. március 26-án kötötték meg.

Az aláírt vállalkozási szerződést jelen szakmai beszámolóhoz mellékelten csatoljuk.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok 2 kivételével Balogunyom Község Önkormányzata tulajdonában vannak. A 2 Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok és ingatlan-hasznosítási szerződések beszerzése folyamatban van.

Jelen mérföldkőhöz kötelezően ellátandó kommunikációs tevékenység nem kapcsolódik. A Kedvezményezett Vas Megyei Önkormányzat honlapja fejlesztésre került. Jelen projekthez kapcsolódó tájékoztatás az alábbi az linken érhető el:

https://www.vasmegye.hu/szechenyi2020/balogunyom-szombathely-kozotti-kerekparut-balogunyomi-szakaszanak-kiepitese/

A projektmenedzsment tevékenységet a Vas Megyei Önkormányzat folyamatosan látja el. A projektfejlesztési feladatok ellátása során a teljes, végleges projektdokumentáció elkészült. A hatályos támogatási szerződéstől való eltéréseket, változásokat a projektfejlesztés végi szerződésmódosításunk keretében 2021. május 31-én jelentettük be a Közreműködő Szervezet részére.

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Balogunyom Község Önkormányzata - Magyar