Elérhetőségek

Balogunyom Község Önkormányzata

Cím: 9771 Balogunyom,
Táncsics Mihály u.2.
Telefon:
+3694556040

Mobil:
+36301803423
E-mail:
balogunyom@savaria.hu


A kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és telekalakítási egedélyek, felvonó engedélyek

Ügytípus A kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és telekalakítási egedélyek, felvonó engedélyek
Rövid leírás -
Igénylő, kötelezett -
Az ügyintézés kezdeményezhető kérelemre, hivatalból
Ügyintézési határidő Étv.34.§ (5) bek. Alapján 60 nap. Lásd még a 46/1997.(XII. 20.) KTM rend. 5.§ (7) bek.
Az ügyintézés díja 2003. január 1-től fizetendő eljárási illetékek

13. Az Itv. Melléklete XV. címének rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha eza) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint,
b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint,
c) új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény építésére, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint,
d) egyéb rendeltetésű építmény építésére vonatkozó engedélyre irányul
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 15 000 forint,
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 50 000 forint,
e) műtárgy építésére, valamint egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
f) meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá - a c) pontban foglaltak kivételével - bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint,
h) módosított építésügyi hatósági engedélyre, illetőleg az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyére irányul, 10 000 forint illeték alá esik.

2. Bármely fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)-g) pontban foglaltak az irányadók.
3. Ha az építésügyi hatósági eljárás bármely használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol - külön jogszabály értelmében - a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz, 2000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni.
4. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illeték alá esik. Ha azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az illetékre az 1. c) és d) pontban foglaltak az irányadók.
5. Az 1-4. pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárásért (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés kéréséért 10 000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 20 000 forint illetéket kell fizetni."
Az alkalmazott jogszabályok Törvények:

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1996. évi LVIII. törvény a tervezői és szakértői mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
2000. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Rendeletek:

157/1997. (IX.26.) Kormány rendelet az építészeti műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
220/1997. (XII.5.) Kormány rendelet kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről
241/1997. (XII.19.) Kormány rendelet az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételiről
253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről
34/2002. (IV.27.) FVM rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
40/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
43/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi bírságról
45/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
47/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
51/2000. (VIII.9.) FBM-GM-KöViM együttes rendelete az építőipari kivitelezési- valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési napló
29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
113/1998. (VI.10.) Kormány rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
Szükséges iratok elvi építési: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.11.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 3.§ / építési: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.16.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 5.§/ bontási: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.26.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 9.§/ használatbavételi: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.28.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 10.§/ fennmaradási: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.35.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 11.§/ rendeltetés megváltoztatására irányuló: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.36-37.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 12.§/ felvonók: 113/1998.(VI. 10.) Korm. rend.3.§.
Elérhetőség Balogunyom Község Önkormányzata
9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 3.
Ügyfélfogadás
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Balogunyom Község Önkormányzata - Magyar