Elérhetőségek

Balogunyom Község Önkormányzata

Cím: 9771 Balogunyom,
Kossuth L. u. 3.
Telefon:
+3694556040

Mobil: +36301803423
E-mail: balogunyom@savaria.hu


Aktuális

2020.06.16. 21:15  - 2020.12.17. 23:20

Hulladékgyűjtési naptár 2020. Balogunyom

2020.06.05.

NYÁRI TÁBOR
tájékoztató és jelentkezési lap

2020.05.27.

Felhívás rászoruló nyugdíjasok részére!
A Vas megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a rászoruló, nyugellátásban részesülő személyek egyszeri segélyben és kivételes nyugellátás-emelésben részesülhetnek.

Egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
- a 75.000,- Ft-ot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85.000,- Ft-ot, ha a kérelmező egyedül él.
A segély összege nem lehet kevesebb 15.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a 42.750,- Ft-ot.

A segély abban az esetben állapítható meg, ha a nyugellátásban részesülő személy olyan élethelyzetbe került, amely a létfenntartását veszélyezteti. Előnyben részesül, aki katasztrófa, elemi csapás, haláleset, betegség miatt igényli a segélyt.

Kivételes nyugdíjemelést kérhet a nyugellátásban részesülő személy, ha a nyugellátása és a rendszeres pénzellátása együttesen nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot.
Előnyben részesülnek a férfiak esetében 35 évnél, nők esetében 30 évnél több szolgálati idővel rendelkezők, 70 éven felüliek, akik vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket neveltek, akik korábban nem részesültek kivételes nyugellátás-emelésben.

A nyugdíjemelés a nyugellátás megállapítását és a korábbi nyugdíjemelést követő 3 éven belül nem állapítható meg.

Az egyszeri segély (K17 kódjelű) és a kivételes nyugdíjemelés (K16 kódjelű) kérelem nyomtatványok mellékelten elérhetők a tájékoztatónkban, vagy letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról (nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu.).

Saját jogú nyugellátásban részesülő személy esetén a kérelmeket a Vas Megyei Kormányhivatalhoz vagy a Kormányablakban lehet benyújtani.

Hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy esetén a kérelmeket pontosan kitöltve és aláírva, a Magyar Államkincstár Központjához (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. Postacím: 1916 Budapest) kell benyújtani.

2020.05.15.

Balogunyom rendezési terv

2020.05.15.

Tájékoztatás családsegítésről

2020.04.01.

Közbeszerzési terv 2020

2020.03.16.

a koronavírus okán kialakult helyzetről

2019.12.16.

sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

2019.12.12.

zajcsökkentési intézkedési tervének véleményezése

 

Balogunyom Héraháza utcai lehajtót a Magyar Közút betonelemmel elzárta.

2020. június 4-én Balogunyom Község Önkormányzata felszólítást kapott, hogy a 86. számú főút 68+659 km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozást június 15-i határidővel szüntesse meg, az eredeti állapotot állítsa vissza. A forgalmi rend felülvizsgálata során megállapították, hogy az érintett útszakasz engedély nélkül csatlakozik a főútra és forgalombiztonsági szempontból veszélyes. A felszólítással egyidőben intézkedtek az út fizikai akadállyal történő elzárásáról.

 

Fogászati ügyelet


Vissza az előző oldalra!

Balogunyom Község Önkormányzata - Magyar