Elérhetőségek

Balogunyom Község Önkormányzata

Cím: 9771 Balogunyom,
Kossuth L. u. 3.
Telefon: +3694556040,
Mobil: +36301803423
E-mail: balogunyom@savaria.hu


Aktuális

2020.07.10.

Meghívó 2020.07.13. napján tartandó testületi ülésre

2020.06.16. 21:15  - 2020.12.17. 23:20

Hulladékgyűjtési naptár 2020. Balogunyom

2020.06.05.

NYÁRI TÁBOR
tájékoztató és jelentkezési lap

2020.05.27.

Felhívás rászoruló nyugdíjasok részére!
A Vas megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a rászoruló, nyugellátásban részesülő személyek egyszeri segélyben és kivételes nyugellátás-emelésben részesülhetnek.

Egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
- a 75.000,- Ft-ot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85.000,- Ft-ot, ha a kérelmező egyedül él.
A segély összege nem lehet kevesebb 15.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a 42.750,- Ft-ot.

A segély abban az esetben állapítható meg, ha a nyugellátásban részesülő személy olyan élethelyzetbe került, amely a létfenntartását veszélyezteti. Előnyben részesül, aki katasztrófa, elemi csapás, haláleset, betegség miatt igényli a segélyt.

Kivételes nyugdíjemelést kérhet a nyugellátásban részesülő személy, ha a nyugellátása és a rendszeres pénzellátása együttesen nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot.
Előnyben részesülnek a férfiak esetében 35 évnél, nők esetében 30 évnél több szolgálati idővel rendelkezők, 70 éven felüliek, akik vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket neveltek, akik korábban nem részesültek kivételes nyugellátás-emelésben.

A nyugdíjemelés a nyugellátás megállapítását és a korábbi nyugdíjemelést követő 3 éven belül nem állapítható meg.

Az egyszeri segély (K17 kódjelű) és a kivételes nyugdíjemelés (K16 kódjelű) kérelem nyomtatványok mellékelten elérhetők a tájékoztatónkban, vagy letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról (nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu.).

Saját jogú nyugellátásban részesülő személy esetén a kérelmeket a Vas Megyei Kormányhivatalhoz vagy a Kormányablakban lehet benyújtani.

Hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy esetén a kérelmeket pontosan kitöltve és aláírva, a Magyar Államkincstár Központjához (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. Postacím: 1916 Budapest) kell benyújtani.

2020.05.15.

Balogunyom rendezési terv

2020.05.15.

Tájékoztatás családsegítésről

2020.04.01.

Közbeszerzési terv 2020

2020.03.16.

a koronavírus okán kialakult helyzetről

2019.12.16.

sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

2019.12.12.

zajcsökkentési intézkedési tervének véleményezése

 

Balogunyom Héraháza utcai lehajtót a Magyar Közút betonelemmel elzárta.

2020. június 4-én Balogunyom Község Önkormányzata felszólítást kapott, hogy a 86. számú főút 68+659 km szelvény jobb oldalán lévő útcsatlakozást június 15-i határidővel szüntesse meg, az eredeti állapotot állítsa vissza. A forgalmi rend felülvizsgálata során megállapították, hogy az érintett útszakasz engedély nélkül csatlakozik a főútra és forgalombiztonsági szempontból veszélyes. A felszólítással egyidőben intézkedtek az út fizikai akadállyal történő elzárásáról.

 

Fogászati ügyelet

 

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság Vas megyei referensének 2020. júliusi díjmentes ügyfélfogadás időpontjairól és helyszíneiről.


Vissza az előző oldalra!

Balogunyom Község Önkormányzata - Magyar